นางร้องไห้

ภาษาอังกฤษ


n weeper
คำอธิบาย: หญิงที่ทำหน้าที่หรือรับจ้างร้องไห้คร่ำครวญถึงคุณความดีของผู้ตาย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาจ้างนางร้องไห้มาร้องไห้ในงานศพของญาติตามประเพณี