นางรำ

ภาษาอังกฤษ


n Thai folk dancer
คำอธิบาย: หญิงผู้แสดงการร่ายรำ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: dancing girl
ตัวอย่างประโยค: นางรำกำลังรำแก้บนหน้าศาลพระพรหม
n species of plant
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มชนิด Codariocalyx motorius Ohashi ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ใบคู่ล่างเล็กกว่าและกระดิกไหวไปมาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: กระช้อยนางรำ , ช้อยนางรำ , ช้อยช่างรำ
คำที่เกี่ยวข้อง: telegraph plant

คำที่มี "นางรำ" ในคำ


กระช้อยนางรำ n species of plant
ความหมายเหมือนกับ: ช้อยนางรำ , ช้อยช่างรำ

ช้อยนางรำ n species of plant
ความหมายเหมือนกับ: กระช้อยนางรำ , ช้อยช่างรำค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top