นางรอง

ภาษาอังกฤษ


n co-starring actress
คำอธิบาย: ตัวรองฝ่ายหญิงในการแสดงละครหรือภาพยนตร์เป็นต้น
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: นางเอก , ตัวเอกหญิง
ตัวอย่างประโยค: ดาราดังอย่างเธอทำไมมารับเล่นเป็นนางรองในละครเรื่องใหม่นี้