นางฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n angel
คำอธิบาย: นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: เทวนารี , นางสวรรค์ , เทพธิดา , นางอัปสร
คำที่เกี่ยวข้อง: fairy , goddess
คำตรงข้าม: เทวดา , เทพบุตร
ตัวอย่างประโยค: พระอินทร์ทรงมีนางฟ้าเป็นบาทบริจา