นางพราหมณ์

ภาษาอังกฤษ


n female Brahmin
ความหมายเหมือนกับ: พราหมณ์หญิง
คำที่เกี่ยวข้อง: Brahmanee , Brahmin woman