นางพราย

ภาษาอังกฤษ


n ghost
ความหมายเหมือนกับ: ผีพราย
คำที่เกี่ยวข้อง: spirit