นางพญา

ภาษาอังกฤษ


n queen
คำอธิบาย: นางผู้เป็นใหญ่
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: ราชินี , นางท้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: monarch , crown , empress
คำตรงข้าม: พญา
ตัวอย่างประโยค: เมียเขาสวยสง่ายังกับเป็นนางพญาผู้น่าเกรงขาม