นางผู้เป็นใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n queen
ความหมายเหมือนกับ: นางพญา
คำที่เกี่ยวข้อง: monarch , crown , empress