นางผดุงครรภ์

ภาษาอังกฤษ


n midwife
คำอธิบาย: สตรีผู้ได้รับการฝึกเพื่อช่วยทำคลอด, ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผดุงครรภ์
คำที่เกี่ยวข้อง: accoucheur , obstetrician
ตัวอย่างประโยค: พยาบาลที่สถานีอนามัยเป็นนางผดุงครรภ์รับทำคลอดที่บ้านด้วย