นางบังเงา

ภาษาอังกฤษ


n prostitute
คำอธิบาย: หญิงผู้ค้าประเวณีเพื่อแลกกับเงิน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้หญิงหากิน , โสเภณี , หญิงบริการ
คำที่เกี่ยวข้อง: whore , harlot , streetwalker , call girl
ตัวอย่างประโยค: เธอมีอาชีพเป็นนางบังเงาแถวนี้มานานแล้ว