นางนวล

ภาษาอังกฤษ


n sea gull
คำอธิบาย: ชื่อนกน้ำในวงศ์ Laridae มี 2 วงศ์ย่อย คือ นางนวลใหญ่ และนางนวลแกลบ ในวงศ์ย่อย Sterninae
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกนางนวล
คำที่เกี่ยวข้อง: gull
ตัวอย่างประโยค: บริเวณสถานตากอากาศบางปูมีนกนางนวลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก