นางนกต่อ

ภาษาอังกฤษ


n decoy
คำอธิบาย: หญิงที่ทำหน้าที่ล่อลวงให้คนมาติดกับ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหาเป็นนางนกต่อล่อลวงสาวชาวเหนือไปขายบริการที่กรุงเทพฯ