นางท้าว

ภาษาอังกฤษ


n queen
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: นางพญา , นางผู้เป็นใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: monarch , crown , empress
n royal maid
คำอธิบาย: หญิงซึ่งรับบรรดาศักดิ์และมีหน้าที่ระวังรักษาราชการฝ่ายในในพระบรมมหาราชวัง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นางใน , คุณท้าว , นางกำนัล , นางข้าหลวง
ตัวอย่างประโยค: คุณยายเมื่อสมัยเป็นสาวเคยเป็นนางท้าวอยู่ในวัง