นางดำ

ภาษาอังกฤษ


n Desmos cochinchinensis Lour.
ความหมายเหมือนกับ: ส่าเหล้าช้าง , โยม
n a kind of tree
ความหมายเหมือนกับ: หยี , ต้นหยี , ต้นเขลง
คำที่เกี่ยวข้อง: tree in Dialium Family , Leguminosae Phylum