นางชม

ภาษาอังกฤษ


n passion fruit
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax scandens Roxb. ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่างๆ ใบรูปไข่หรือรีๆ ดอกเล็กขาวๆ อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่องๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: นางจุม , กะทกรก
คำที่เกี่ยวข้อง: passion flower , Olax scandens Roxb.
ตัวอย่างประโยค: ในสวนหลังบ้านมีนางชมอยู่ต้นหนึ่ง