นางจุม

ภาษาอังกฤษ


n passion fruit
ความหมายเหมือนกับ: กะทกรก
คำที่เกี่ยวข้อง: passion flower , Olax scandens Roxb.


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top