นางข้าหลวง

ภาษาอังกฤษ


n lady-in-waiting
ความหมายเหมือนกับ: นางใน
คำที่เกี่ยวข้อง: maid of honour
n royal maid
ความหมายเหมือนกับ: นางใน , คุณท้าว , นางกำนัล
n lady-in-waiting
ความหมายเหมือนกับ: นางกำนัล , นางพระกำนัล
คำที่เกี่ยวข้อง: maid of honour , lady-court
n lady-court
ความหมายเหมือนกับ: นางกำนัล , นางใน
คำที่เกี่ยวข้อง: maid-of-honour
n lady-in-waiting
ความหมายเหมือนกับ: นางกำนัล