นางกำนัล

ภาษาอังกฤษ


n lady-in-waiting
คำอธิบาย: นางพนักงานฝ่ายในรับใช้เจ้านาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นางใน , นางข้าหลวง
คำที่เกี่ยวข้อง: maid of honour
ตัวอย่างประโยค: ป้าของเธอเคยเป็นนางกำนัลอยู่ในวังมาก่อน