นางกษัตริย์

ภาษาอังกฤษ


n queen
ความหมายเหมือนกับ: นางพญา , พระเทวี
คำที่เกี่ยวข้อง: princess
n queen
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหญิง
คำที่เกี่ยวข้อง: monarch , imperatrix , czarina , princess