นางกวัก

ภาษาอังกฤษ


n woman statue beckoning happy lot in
คำอธิบาย: รูปปั้นสตรีอยู่ในท่ากวักมือสำหรับบูชา โดยเชื่อว่าเป็นเครื่องเรียกเอาโชคลาภมาให้
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งนางกวักไว้หน้าร้านเพื่อเรียกลูกค้า