นาง

ภาษาอังกฤษ


n Mrs.
คำอธิบาย: คำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิงผู้มีสามีแล้ว
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: mistress , madame
ตัวอย่างประโยค: นางสมหญิงถูกโจรงัดแงะบ้านเมื่อวานนี้
n woman
หน่วยนับ: นาง
ความหมายเหมือนกับ: ผู้หญิง
คำที่เกี่ยวข้อง: lady , damsel
ตัวอย่างประโยค: นางในฝันของเขาต้องเป็นผู้หญิงผมยาว