นาคเล่นน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n water spout at sea
คำอธิบาย: น้ำที่พุ่งเป็นลำขึ้นไปในอากาศเนื่องจากลมงวง
ความหมายเหมือนกับ: พวยน้ำ