นาคี

ภาษาอังกฤษ


n King of Nagas
ความหมายเหมือนกับ: นาคราช , นาคินทร์ , นาคา , นาค , นาเคนทร์
คำที่เกี่ยวข้อง: serpent , great Naga