นาคินทร์

ภาษาอังกฤษ


n king of serpent
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: พญางู , พญานาค , นาคินทร์ , นาเคนทร์ , นาเคศ
คำที่เกี่ยวข้อง: king of snake , king of Naga
n king of elephant
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นาเคนทร์ , นาเคศ , นาเคศวร , พญาช้าง