นาคา

ภาษาอังกฤษ


n King of Nagas
ความหมายเหมือนกับ: นาคราช , นาคี , นาคินทร์ , นาค , นาเคนทร์
คำที่เกี่ยวข้อง: serpent , great Naga
n Naga
ความหมายเหมือนกับ: งูใหญ่ , พญานาค
คำที่เกี่ยวข้อง: fabulous serpent , snake
คำตรงข้าม: งูเล็ก