นาคสะดุ้ง

ภาษาอังกฤษ


n Naga structure on gable
คำอธิบาย: ตัวนาคที่ทอดลงมาทั้ง 2 ข้างของหน้าบันและมีตัวงอเกี่ยวอยู่กับหัวแปหาญ
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: posture of Naga