นาควิถี

ภาษาอังกฤษ


n orbit of the moon
คำอธิบาย: ทางที่พระจันทร์เดินไปในระหว่างดาวสวาดิ ภรณี และ กฤติกา
ความหมายเหมือนกับ: ทางพญานาค
คำที่เกี่ยวข้อง: moon´s path through certain asterisms , serpent´s path