นาคราชแผลงฤทธิ์

ภาษาอังกฤษ


n name of Thai verse
คำอธิบาย: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: บท