นาคราช

ภาษาอังกฤษ


n the serpent king
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: พญางู , พญานาค
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านเชื่อว่าในแม่น้ำโขงมีนาคราชอาศัยอยู่