นาคปัก

ภาษาอังกฤษ


n posture of Naga
คำอธิบาย: รูปหัวนาคที่ปักกับบันแถลงที่หลังคาปราสาทหรือบุษบก
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: Naga´s head shaped stuck in the roof of stupa , posture of Naga
ตัวอย่างประโยค: เพราะฟ้าผ่าเมื่อวานนี้ จึงทำให้นาคปักหักลงมา