นาคทนต์

ภาษาอังกฤษ


n ivory
หน่วยนับ: กิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: งาช้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: tusk