นาค

ภาษาอังกฤษ


n person about to be ordained as a Buddhist priest
คำอธิบาย: คนที่ไปอยู่วัดเตรียมตัวจะบวชหรือกำลังจะบวช
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ญาติๆ กำลังเตรียมแห่นาครอบโบสถ์
n Naga
คำอธิบาย: สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่กว่างูมีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: งูใหญ่ , นาคา , พญานาค
คำที่เกี่ยวข้อง: fabulous serpent , snake
คำตรงข้าม: งูเล็ก
ตัวอย่างประโยค: พญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาค