นาก

ภาษาอังกฤษ


adj copper alloy
คำอธิบาย: โลหะผสมชนิดหนึ่ง โดยเอาทองคำ เงิน กับทองแดงผสมเข้าด้วยกัน นิยมใช้ทำรูปพรรณต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: pinchbeck
ตัวอย่างประโยค: นากเป็นโลหะผสมของทองคำเงินและทองแดง