นั้นแหละ

ภาษาอังกฤษ


det there
คำอธิบาย: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
ความหมายเหมือนกับ: นั่นแหละ
คำที่เกี่ยวข้อง: that
ตัวอย่างประโยค: สมุดเล่มนั้นแหละที่พัชอยากได้