นั้น

ภาษาอังกฤษ


pron that
คำอธิบาย: ใช้ประกอบนามหรือข้อความที่กล่าวอ้างมาแล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: those
คำตรงข้าม: นี้
ตัวอย่างประโยค: การนำเสนอของเราวันนี้น่าจะทำได้ดีกว่านั้น