นั่นไง

ภาษาอังกฤษ


pron there
ตัวอย่างประโยค: นั่นไงตัวที่เราหาอยู่