นั่นแหละ

ภาษาอังกฤษ


det there
คำอธิบาย: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
คำที่เกี่ยวข้อง: Quite so
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้นั่นแหละที่คุณตาปลูกไว้ขาย