นั่นเอง

ภาษาอังกฤษ


det there
คำอธิบาย: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
คำที่เกี่ยวข้อง: sure enough
ตัวอย่างประโยค: เสื้อตัวที่หายไปอยู่นั่นเอง หาตั้งนาน