นั่นสิ

ภาษาอังกฤษ


int Yes, quite so.
คำอธิบาย: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
ความหมายเหมือนกับ: นั่นนะซิ
คำที่เกี่ยวข้อง: Exactly , Quite right
ตัวอย่างประโยค: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว