นั่นปะไร

ภาษาอังกฤษ


int so it is
คำอธิบาย: เป็นคำกล่าวแสดงว่าเป็นอย่างที่พูดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: There you are
ตัวอย่างประโยค: นั่นปะไร บอกแล้วไม่เชื่อว่าทั้งสองคนอยู่กันได้ไม่ยืด