นั่นน่ะซี

ภาษาอังกฤษ


int yes
คำอธิบาย: เห็นคล้อยตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: quite so , exactly
ตัวอย่างประโยค: นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้