นั่นนะซิ

ภาษาอังกฤษ


int Yes, quite so.
คำที่เกี่ยวข้อง: Exactly , Quite right