นั่น

ภาษาอังกฤษ


det that
คำอธิบาย: เป็นคำประกอบคำนามที่บอกว่าอยู่ไกลกว่า นี่
ความหมายเหมือนกับ: โน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: those
คำตรงข้าม: นี่
ตัวอย่างประโยค: เด็กนั่นแต่งตัวไม่เรียบร้อย เรียกมาพบครูเดี๋ยวนี้