นั่งในหัวใจ

ภาษาอังกฤษ


v sense other´s wish
คำอธิบาย: กระทำถูกต้องตามที่คนอื่นคิดไว้
ความหมายเหมือนกับ: รู้ใจ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลชุดนี้นั่งในหัวใจเกษตรกรทั้งหลาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top