นั่งในหัวใจ

ภาษาอังกฤษ


v sense other´s wish
คำอธิบาย: กระทำถูกต้องตามที่คนอื่นคิดไว้
ความหมายเหมือนกับ: รู้ใจ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลชุดนี้นั่งในหัวใจเกษตรกรทั้งหลาย