นั่งโป่ง

ภาษาอังกฤษ


v wait at a salt-lick far a game
คำอธิบาย: นั่งบนห้างที่ผูกขึ้นบนต้นไม้คอยยิงสัตว์ที่มากินดินโป่ง