นั่งเหงา

ภาษาอังกฤษ


v be bored
ความหมายเหมือนกับ: เซา , เจ่าจุก
คำที่เกี่ยวข้อง: be depressed , be listless , be lackadaisical , be in low spirits