นั่งเล่น

ภาษาอังกฤษ


v sit leisurely
ความหมายเหมือนกับ: นั่งพักผ่อน
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษามักจะมานั่งเล่นที่สวนแห่งนี้เป็นประจำเพื่อผ่อนคลายความเครียด