นั่งเทียน

ภาษาอังกฤษ


v sit looking at a candle fire (in meditation)
คำอธิบาย: ทำนายโดยจุดเทียนติดไว้ที่ขอบปากบาตรเป็นต้นแล้วนั่งเพ่งดูน้ำในบาตร แล้วทำนายไปตามลักษณะของรูปที่ปรากฏในน้ำนั้น
ตัวอย่างประโยค: บรรดาลูกศิษย์เฝ้ารอเจ้าพ่อขามนั่งเทียนเพื่อหยั่งรู้เหตุการณ์