นั่งหลับ

ภาษาอังกฤษ


v take a sitting sleep
ความหมายเหมือนกับ: หลับนก
คำที่เกี่ยวข้อง: sit napping
v sit taking a hap
ความหมายเหมือนกับ: นั่งสัปหงก
คำที่เกี่ยวข้อง: sit dozing off , sit drowsing