นั่งหย่อง

ภาษาอังกฤษ


adv on the heels
ความหมายเหมือนกับ: ยองๆ , นั่งยองๆ